Giao máy phát điện tại Khánh Hòa Nha Trang

Hoan-tat-huong-dan-ban-giao-va-dua-vao-su-dung

Hoàn tất hướng dẫn bàn giao và đưa vào sử dụng cho khách ở Khánh Hòa

Hoàn tất hướng dẫn bàn giao và đưa vào sử dụng cho khách ở Khánh Hòa
Hoàn tất hướng dẫn bàn giao và đưa vào sử dụng cho khách ở Khánh Hòa