Lắp máy trang trại A Thành (Mỹ Trinh – Phù Mỹ – Bình Định)

Lắp máy trang trại A Thành (Mỹ Trinh – Phù Mỹ – Bình Định)

Lắp máy trang trại A Thành (Mỹ Trinh – Phù Mỹ – Bình Định)

Máy phát điện Bình Định
Máy phát điện 25kva
G

0905 931 699